onsdag 12. mars 2014

Rv.55 over Sognefjellet åpner til Krossbu til påske!Adkomsten til kremområdet i Smørstabbtindene og Sognefjellet ser ut til å bli forenklet til påske!

Ifølge lokalavisa Fjuken har det blitt gjort vedtak om å brøyte veien helt opp til Krossbu.

Samtidig tas det forbehold om vær- og føreforhold. Deler av strekninga ligger nemlig utsatt til for skred, når disse forholdene er på sitt værste.

Vi får vente og se, og håpe på pent vær!

mandag 10. mars 2014

Storbreahøe (Jervefonne) 2001 moh.

Storbreahøe (Jervefonne) 2001 moh.

Storbreahøe, eller Jervefonne som vi kaller den på lomsdialekt, er en anonym topp midt inne i Leirdalen, mellom Vegasjelet og Leirvassbu. Selv om den er bare 2001 moh, er dette en mektig topp når det kommer til utsikt!

Skibestigning av Storbreahøe er det derimot ikke så mange som får oppleve. Denne toppen ligger nemlig slik til at den får en flanke som svært ofte er veldig ustabil og skredutsatt. Den er østvendt, og blir således en typisk leside, med tanke på at det er vestavinden som er den dominerende vindretningen her i fjella om vinteren.
Men, når forholdene er sikre og fine, er dette en snaddertopp for skielskere.

Sommerstid derimot, er ruta trygg og fin.

Utgangspunktet for turen, er Leirdalen. Pr. i dag, 10.mars, må man starte skituren i Vegasjelet, på Rv 55. Herfra er det ca.8 km inn til nordenden av Sletthamn, hvor du skal forlate dalen. Det er hit inn Leirvassbu snart vil brøyte og åpne veien til påske.

Fra Sletthamn, så peiler du deg inn mot Storbreen. Denne er synlig fra dalbunnen, og terrenget hit inn er behagelig. Brefallet på Storbreen, er stort sett blått og oppsprukket året rundt, og rundt breen rager flotte tinder opp. Geite, Sokse, Kniven, Store Smørstabbtind... FOR en plass!!

Inne på flata innunder breen, ser du godt flanken på Storbreahøe. Skal du forsette mot toppen, så MÅ du være sikker på forholdene. Dette er IKKE en tur man går om man ikke er sikker i vurderingene av skredfaren.

Ruta går langt til venstre oppover. Det er rikelig med plass, men utfordringa er hellinga på vinterføre.

Selve toppunket er flatt og behagelig. I tillegg er det en fantastisk utsikt! Virkelig grumt!!

Men husk, er du i tvil om skredfaren, så venter du med denne toppen til sommeren! Den er like fin da!!

GOD TUR!

Storbreahøe i midten, med Sokse til venstre og Storbreatind til høgre.
Ruta opp østflanken.
Dette er en "hundetopp"!

Utsikten er upåklagelig selv lenge før man har nådd toppen! Her ser du brefallet på Storbreen, og bak reiser det seg flere av Smørstabbtindene. Fra venstre: Sokse, Smørstabb-Geite, Kniven og Store Smørstabbtind.
Her ser du litt av hvor bratt det er. Østflanken rett til venstre, med Bakerste Skagsnebb i bakgrunn.
Ruta fra Sletthamn til Storbreahøe.