onsdag 28. oktober 2015

Førerapport 28.10.2015 - Det er kvitt i fjellet..!

Det er mange som lurar på om det har vorte skiføre i fjellet nå (les Jotunheimen).

Svaret på det er nok nei. Det har kome snø, og det er kvitt oppi høgdane, men denne snøen er rimeleg fersk og lett, så skia kan ein nok vente med å ta fram for fjellturar enda. Men, det kan forrandre seg fort. Breane lokkar sjølsagt med fin vinterkåpe, men desse skal du halde deg unna om du ikkje har kunnskap og kompetanse til å ferdast på dei. Ein regel som gjeld heile året...hugs på det!

Men, det er fint mugleg å gå på føtene i fjellet enda da, så det er ingen unnskyldning for IKKJE å ut på tur!

Legg ved nokre bilder eg tok i går, frå området Sognefjellet, som er eit bra referanseområde når det gjeld snø og skiføre. Dette er eit område der vinteren brukar etablera seg på først i fjella her. Og, når det ikkje er føre her enda, så er det dårleg dei fleste andre plassane i fjellet også.

God tur, og nyt denne førvinteren!


Store Smørtabbtind i vinterkåpe. Veigen over fjellet ser du er snødekt dei fleste plassane nå.

Frå inne på Sognefjellet, med heile Smørstabbtindmassivet mellom Store Smørstabbtind og Gravdalstind.

Lett skoddelag nedi dalen, gjer stemninga mot Smørstabbreen fin.

Isen har fremdeles ikkje lagt seg på Preststeinsvatnet. Steindalsnose, Fannaråken og Hurrungane ser derimot svært så vinterlege ut.

Utsikt sørover mot Stølsnostind og Falketind. Ikkje rare skiføret i steinrøysene her enda..

Sørover mot Uranostind.

Dei fyrste blåtonane som kjenneteiknar seinhausten og tidleg vinter er på plass. Som her ved Fantesteinsvatnet mot Smørstabbtindane.

Bråe endringar i ljoset denne tida. Eit lite glimt var Fannaråken den einaste toppen som var opplyst.