fredag 1. august 2014

Trollsteinrundhøe 2170 moh og Svartholshøe 2067 moh.

Trollsteinhøe 2170 moh til venstre og Svartholshøe 2067 moh til høgre.

Veodalen byr på mange fine turmuligheter, både for små og store, erfarne og uerfarne, og i alle vanskelighetsgrader. Her kan du sykle, fiske, gå breturer, klatre og gå vanlige toppturer. Veodalen er også rik på fornminner etter den gamle fangstkulturen. Her finnes dyregraver, brukt i fangst av rein, gravhauger og tufter.

Denne dalen har nok i uminnelige tider vært verdifull for oss mennesker. Den er lang og vid, med mye plass, og gir friske og kraftfulle beiter til mange dyr. Her beiter det storfe hele sommeren, lengst fremme i dalen er det sau, og enkelte år er det hestslepp her. I tillegg har du rein her, som nok er den største beitebrukeren. Dette er tamrein, tilhørende Lom Tamreinlag.

Turen jeg nå beskriver, går til to 2000-meterstopper innerst i Trollsteinkvølven, nemlig Trollsteinrundhøe på 2170 meter, og Svartholshøe på 2067 meter. Dette er topper som ikke krever annet enn normal god fysisk form. Ingen klatring, ingen bre, og ingen utsatte svimlende passasjer.

Turen starter fra bommen i Veodalen. Denne bommen markerer grensa for Jotunheimen Nasjonalpark.
Første etappe, på en snau kilometer går etter grusveien som fører inn til Glitterheim. Etter å ha passert Bergenusstjønne, tar du av grusveien og peiler deg innom Bergenusshaugen. allerede her må du huske på å snu deg og titte rundt deg for å nyte utsikte. Topp etter topp viser seg bedre og bedre. Veotinder, Styggehøbretinder, Surtningssue, Glittertind. Rett og slett vakkert!

Følg deretter opp sida langsmed elva Bergenussa, før denne kysses lett inne på flata. Du ser nå rett inn i Trollsteinkvølven, og  på flere høye 2000-meterstopper. Om du har lyst til å plukke med deg flere topper, eller rett og slett vil ha mere tid inne i denne perlen av et fjellområde, så er dette et unikt teltområde og utgangspunkt.

Gå videre innover Trollsteinkvølven, og passer nord for Trollsteintjønne før du entrer Svartholsglupen. Dette er en fin passasje mellom Veodalen og Visdalen. Til høyre for deg nå, har du Gråhøe 2154 moh og Trollsteinhøen på 2161 og 2201 moh. Når du er på det høyeste punktet i Svartholsglupen, tar du til venstre, og etter cirka 200 høydemeter i stein, er du på toppen av Svartholshøe, på 2067 moh. Her er det vakkert! Følg deretter høydedraget videre sørover, og vips så er du på toppen av Trollsteinhøe 2170 moh.

Her får du virkelig studert topper og breer, for du har dem tett på deg her! Du ser langsmed Trollsteineggen og rett inn i nordveggen på Glittertind. Et imponerende skue, rett og slett. Du ser Grotbreen skikkelig godt også, for den ligger under deg, og du ser ned på den bregrønne Trollsteintjønne. Virkelig et eldorado!

Anbefalt retur, er samme vei som opp.

God tur folkens, og husk å holde hundene i bånd!


Reinen liker seg godt i dette området.

Reinen koser seg på gressflatene ved elva Veo. Rett bak ser du Bergenusshaugen og Glittertind.

Husk å se deg rundt! Surtningssue, Blåbreahøe, Styggehøbreatinder og Veotinder viser seg frem. Det gjør også Veo og Veodalen.

Her ser du innover Trollsteinkvølven, og mot dagens mål. Toppene er fre venstre Glittertind, Trollsteineggen, Trollsteinrundhøe, Svartholshøe, Gråhøe, Søre Trollsteinhøe og Nørdre Trollsteinhøe. Alle disse er topper over 2000 meter. Svartholsglupen er det lave punktet rett til høgre for midten av bildet.

Ruta: bommen i Veodalen - Trollsteinkvølven - Svartholsglupen - Svartholshøe - Trollsteinrundhøe.