onsdag 6. juni 2012

Ta breene på alvor!

Storjuvbreen skjuler mange farer, med sitt snødekte teppe
stort sett hele sommeren. Denne tilstanden deler den med mange
andre høytliggende breer i Jotunheimen. Her må man være på vakt!

Selv om det fortsatt er mye snø igjen i høyfjellet vestover, er tiden kommet til at man skal begynne å se seg for og være forsiktig når man begir seg ut på breene. Forholdene er selvfølgelig temmelig variable, men da er regelen ganske enkel:
-GÅ TRYGT, BRUK BREUTSTYR!

Sol og varme smelter vekk mye av snøen, og det er akkurat i denne overgangsfasen mellom vinter og sommer at breene er farligst. Jo mere snø, jo tryggere bre. Det er enkelt og logisk.
MEN, før snøen har smeltet vekk, og breene er dekket med dette fine jomfruelige teppet, vil det for et utrenet øye virke trygt og fint. Gå ikke i den fella! En snødekt bre skjuler nemlig sine farer, og kan være lumsk og livsfarlig, om man ikke bruker breutstyr og vet hva man holder på med. Når snøen har smeltet ned, og sprekkene gliser mot oss, virker breen for de fleste skummel...men det er jo da den er trygg, for da viser den oss akkurat hvor disse dødsfelle er, og du kan lett unngå dem.

Således skal du alltid bruke breutstyr  når du ferdes på bre om sommeren. I tillegg må du vite hva du holder på med, om du ikke har med kjenmann/fører. Har du ikke kunnskap og kan lese breen, kan du fort rote deg opp i stygge situasjoner, selv om du går i tau.

Tar du derimot breene på alvor, får du mange fine turer både til topps og i isen!

Typisk maiforhold opp Bjørnebreen til Storebjørn.
Snødekt bre og trygg ferdsel.

Typisk juliforhold på det samme strekket. På denne tiden er snøsmeltinga
 godt igang, og sprekkene er i ferd med å blottlegge seg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar