mandag 13. juni 2011

Semeltind 2236 moh.

Semeltind sett frå Semelholstind.

Semeltind med sine 2236 moh, er en fin topp, som ligger plassert sentralt i Jotunheimen, midt mellom turisthyttene Leirvassbu, Spiterstulen og Gjendebu. Denne kan da bestiges fra flere kanter, eller være et delmål, på en hytte-til-hytte tur, mellom disse turisthyttene.

Går du fra Gjendebu, så følges stigen oppover i retning Leirvassbu. I starten så er det rolig fjellskogterreng, til du kommer opp i Storådalen. Semelåa krysses på god og trygg bro, og man passerer Hellerfossen og Hellertjønne. Et stykke etter Hellertjønne, er det kryss, og du tar her av til høyre i retning Spiterstulen, mot Urdadalen. Inne på flaten tar du så av fra denne stigen, og ruten opp til toppen slynger seg litt høyre-venstre-høyre opp i urda, til toppunktet er nådd. En kjempefin topp, med god utsikt til mange andre høye topper i Jotunheimen!
Gjendebu-Semeltind 2236

Går du fra Leirvassbu, så følger du stigen i retning Gjendebu. Opp Høgvaglen, ned langsmed Øvre- og Nedre Høgvagltjønn og deretter Langvatnet. Dette er forøvrig svært rike fiskevann!
Et godt stykke nede på Langvatnet, dreier du av stigen, og skrår deg opp siden til ryggen mot Urdadalen. Stigen mellom Spiterstulen og Gjendebu krysses, og toppen bestiges på i samme rute som fra Gjendebu.
Leirvassbu-Semeltind 2236

Går du fra Spiterstulen, så følges først stigen i retning Leirvassbu. Hellstuguåa krysses på to solide trebroer, og stigen fortsetter innover flate Visdalen. Stigen kommer til et kryss før du kommer til Urdadalsbekken, og du tar her av til venstre, i retning Gjendebu. Urdadalen har et meget godt navn...her er det mye ur. Mye grov ur. Likevel er dette en fredelig dal, med høye tinder tett inntil på begge kanter. Småtjern passeres, og etter Urdadalsbandet skal siste tjern passeres før du dreier av til venstre, og peiler deg inn på nordryggen av Semeltind. Denne følges hele veien opp til toppen. Denne ryggen er nok den artigste varianten for å nå toppen. En fantastisk utsikt!
Spiterstulen.Urdadalsmunnen

Urdadalsmunnen-Semeltind 2236

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar