mandag 4. april 2011

Bukkehø 2314 moh

Nå som veiene blir brøyta lengere inn i fjellheimen, blir også toppene lettere å nå.
Med vei helt inn til Sletthamn i Leirdalen, er mulighetene mange for en "2000-metring".
En topp jeg liker spesielt godt, er Bukkehø 2314 moh. Dette er en av de høyere toppene i landet, og har en helt fantastisk utsikt! Vanskelighetsgraden er heller ikke avskrekkende, så dette er en tur de aller fleste med normal fysisk form klarer. Den er tung, det skal den ha, for du må regne ca 1300 høydemeter opp på toppen. Starten er da rett inn for Geitsetra i Leirdalen, på sørsida av Illåa. Gå så opp på ryggen mot Søre Illåa, og videre inn mot Søre Illåbreen. Snøforholdene kan variere mye på denne ruta, så her må man ofte variere. Men det viktige, er å holde seg på vestsida av Søre Illåa et stykke innover, før man krysser over. Inne på selve Bukkehø, har man to små brelapper, og man har to forskjellige rutevalg. Føre avgjør hvem av disse som er best å bruke. Den ene går på sørsida opp fra Søre Illåbreen, den andre skrår seg nordover sida, og inn på Tunga, som er bandet mellom disse to små brelappene. Toppen er flat, med et fint stup ut mot Nordre Illåbre. Utsikten, ja den er helt RÅ!! Man skal være forsiktig på hele denne strekningen, da man har bratt terreng rundt seg på mange kanter. Som skitur så er den helt grei, når forholdene tilsier det, og er det masse snø og fint føre, så er den faktisk av de beste toppturene på ski! Man skal likvel være forsiktig, og sørge for et sikkert rutevalg, med tanke på rasfare. Dette er en tur du vil huske!! =)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar