tirsdag 3. mai 2011

En runde med rått!

Med kondisjonen i boks og mange pluss om dagen og minus om natten, er det rart hva man rekker over på en dag. Kveldene er lyse nå, så dagen blir lang, og disse time kan man få bruk for om man knaller ivei på denne runden jeg nå vil anbefale. Dette er en runde med rått!
Stedet er Leirdalen, nærmere bestemt toppene mellom Leirdalen og Visdalen. Underveis på denne rangelen kan du raske med deg alt fra 9 til 15 punkt over 2000 meter.
Runden kan gås begge veier, men så lenge veien utover til Leirvassbu er åpen helt til Sletthamn, velger jeg å starte fra der, ca 9 km fra avkjøringen fra Rv55. (fra kommende helg stenges veien ved Illåa) Starten innover løypa i Leirdalen er lett, og inne på Leirhaug tar man av til venstre, og peiler seg inn på ryggen som går opp sør for Leirholet, mot de Midtre Tverrbottindene. Disse har tre punkt over 2000 meter. Her kan man også plukke med seg Store- og Vestre Tverrbottind. Den Vestre krever stor forsiktighet ut på hylle til høyre mellom toppene. Denne bør vurderes før man begir seg ut på den ytterste.
Fra Midtre går turen videre ned snøeggen ved Søre Illåbreen, og opp på de Midtre Bukkeholstindene. Om du vil ut på Store Bukkeholstind, skal du på ny være svært forsiktig.
Rangelen videre fra Midtre til de Vestre Bukkeholstindene er rimelig grei etter høyden, og punkt etter punkt med 2000 meter legges bak.
Når man så entrer Vakkerbandet, skal man være svært forsiktig. Her er det bratt! Vel oppe, er turen videre bortover til Bukkehø lett. Ønsker man to punkt til på Nørdre Bukkehø, gjøres det lett.
Returen går da ned i sørkanten av Tunga, og ned på tryggest mulig måte til Søre Illåa og videre ned over ryggen og til bilveien.
Starter man ved Sletthamn, er to biler en fordel.
Ting jeg vil anbefale å ta med på denne turen er; stegjern, isøks. Tau, kan også medbringes, om ikke samtlige i gruppen  er like komfortable med friske passasjer.
Dette er en rå tur som  krever sin mann, men den er fullt ut gjennomførbar om man liker å rangle på toppene!
Ha en fin kveld alle sammen, studer kartet, og drøm ivei! =)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar